SI OU VLE KASE TOUT KÒD VIEPECHE

3 Kréyòl, Chants D’Esperance


1

Si ou vle kase tout kòd vie peche,

Gen fòs nan san Kris, (2x)

Si ou vle vinkè sou tout mechanste.

Gen fòs nan gnou sèl sakrifis.

 Chorus

wi, gen fòs, fòs, wi gen fòs anpil

Nan san Kris krisifye,

wi, gen fòs, fòs, wi gen fòs anpil

Nan presye san Kris, Layo Bondye.

 2

Si ou vlé kité pasion ak lògeèy,Gen fòs nan san Kris, (2 foua)

Sous Kalvè a kab lavé tout péché,Gen fòs nan you sèl sakrifis.

 3

Si ou vlé jete tout feblès la chè,Gen fòs nan san Kris, (2x)

Bon zèv ou pap fè ou chape lanfè,Gen fòs nan you sèl sakrifis.

 4

Si ou vlé sèvi Bondye fidèlman,Gen fòs nan san Kris, (2x)

Moun ki chante glwa li etènèlman,Gen fòs nan you sèl sakrifis.

Leave a Reply