LONTAN MWEN TÉ RÉTÉ NAN LÒGEY

62 Kréyòl, Chants D’Esperance

Lontan mwen te rete nan logey;

M-pat ran kont Senye-m te krusifye;

M-pat konnen se pou mwen san-l koule

Sou bwa Kalve.

 Chorus

Tout gras Bon-Dye te pou gren mesi,

Jezu te ban mwen tout padon li.

Nanm mwen ki te trouble jwenn la vi

Sou bwa Kalve.

 2

Parol Bon-Dye te montre-m peche-m;

Lo mwen we la lwa mwen te tranble,

Jouk tan nanm koupab mwen te vire

Bo bwa Kalve.

 3

Koun ye a mwen rann Kris tout bagay

Koun ye a se pou li map travay;

Koun ye a se remesiman m-bay

Pou bwa Kalve.

 4

O lamou kit e fe plan salu!

O la gras kit e fe li vini!

Se pou peche mwen Kris te soufri

Sou bwa Kalve.

Lontan Mwen Te Rete Nan Logey

Leave a Reply