SAN PA JEZI GEN GRAN VALÈ (2 KCD)

2 Kréyòl, Chants D’Esperance


 1

San pa Jezi gen gran valè,

Li ban nou padon;

Jezi vle sove tout pechè,

Délivré-l tout bon.

 Chorus

San an koule pou tout pechè,

Rebèl kont Bondye;

San pa Jézi gen gran valè,Sé sa ki rachté-m.

 2

Eske chay peche ou trè lou, rouj kon kramwazi?

Jezi kab netwaye kè ou, Fè ou pu kou li.

 3

Koun ye-a nou kapab antre Nan prezans Bondye,

Asire ke san pa Jezi wete tout peche.

 4

Ak san an nou kapab brize tout pwisans satan;

Ak san an nou kapab trouve la pé pou tout tan.

Leave a Reply