REDANMTÈ MWEN MOURI SOU LAKWA

1 Kreyòl, Chants D’Esperance


 1

Redanmtè mwen mouri sou lakwa

Pou moun kapab viv ki resevwa-l

Li vin rachte tout moun nan peche

Si nou kwè nou pape kondane

 Chorus

Lè Bondye wè yon pechè (bis)

Tout kouvri avèk peche-l

Met lafwa-l nan Jezi, li padonnen-l.

 2

A ! Ou mèt pi mechan sou late

Kè ou mè di tankou yon bout fè

Si ou vin jwenn Jezi pou Sovè

Tout syèl la kontan ou delivre

 3

Bondye bon, Li ban nou Pitit Li

Pandan nou gen lavi repanti

Paske Kòlè Bondye se dife

Kouri vin sòti anba malè.

 4

Vi ou dwe pwòp tankou Jezi-Kri

San L va lave ou, wa gen Lespri

Vini, vini, tan an ap pase,

Si ou mize twòp, sa ou va fè ?

Leave a Reply